NASZE PRODUKTY

PRODUKT SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (FAIR TRADE) - CO TO ZNACZY?


W naszym sklepie sprzedajemy wyłącznie produkty Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).

  • Produkty te są wytwarzane przez drobnych producentów i pracowników najemnych w krajach globalnego Południa, którzy są marginalizowani w systemie handlu konwencjonalnego.
  • Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu tj.organizacje członkowskie WFTO (www.wfto.com) lub produkt oznaczony certyfikatem potwierdzającym, że przy jego produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade (www.fairtrade.net), Naturland Fair (www.naturland.de), Ecocert Fair Trade (www.ecocert.com) oraz Fair for Life (www.fairforlife.org).

W JAKI SPOSÓB TWOJE ZAKUPY KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT?

  • Osoby, które wytwarzają produkty Fair Trade dostają uczciwą zapłatę za swoją pracę: rolnicy otrzymują przynajmniej minimalną cenę, a pracownicy najemni – co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dzięki temu Twoje zakupy umożliwiają godne życie zarówno im, jak i ich rodzinom.
  • Przy produkcji nie była stosowana praca przymusowa ani praca dzieci. Twoje wybory pozwalają więc walczyć z tymi haniebnymi praktykami.
  • Część zapłaconej przez Ciebie ceny przeznaczana jest na premię na projekty rozwojowe dla społeczności lokalnej, takie jak np. drogi czy ośrodki zdrowia.
  • Osoby, które wytworzyły nasze produkty pracowały w zdrowych i bezpiecznych warunkach.
  • Podczas wytwarzania naszych produktów przestrzegane były wysokie standardy ochrony środowiska.


Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu wspierasz drobnych rolników oraz ich rodziny. Dzięki Twoim zakupom, ich życie staje się lepsze, a relacje handlowe – bardziej sprawiedliwe.

Warto także pamiętać, że nasze produkty to nie tylko gwarancja etycznego pochodzenia, ale również najwyższej jakości. Wszystkie nasze produkty są organiczne oraz wolne od jakichkolwiek składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

Oznaczenia produktów Fair Trade