Fair Trade

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade ) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji,Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy oraz firmy, przy udziale konsumentów.

Wybierając produkty wytworzone na zasadach Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności. Aby można było odrożnić na półkach sklepów produkty wypełniające standardy Sprawiedliwego Handlu pod koniec lat 90' wprowadzono oznaczenia zaproponowane przez poszczególne systemy certyfikacji. Najbardziej znanym z nich jest system Fairtrade. Czytaj więcej na stronie Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.