Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Sklep Fair Trade 100%

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SKLEPU ON-LINE FAIR TRADE 100%

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE

Sklep internetowy Fair Trade 100%, działający pod adresem : www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, adres:

ul. Kwidzyńska 15
81-306 Gdynia
Tel. (58) 743 51 81
fax. (58) 345 51 00
email: sklep@sprawiedliwyhandel.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 00001731179,  Organizacja posiada : REGON 193004844, NIP 9570879689.


Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów Sprawiedliwego Handlu wytwarzanych przez drobnych wytwórców (rolników, rzemieślników) z krajów rozwijających się.. Dochody ze sprzedaży przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, zaś w cenie towarów zawarte są koszty godziwej zapłaty dla producentów w krajach globalnego Południa oraz premii na projekty rozwojowe dla całych społeczności lokalnych, wypłacane organizacjom drobnych producentów (np. spółdzielniom) przez organizacje importerskie Sprawiedliwego Handlu. Transakcje zakupu od wytwórców i wytwarznie produktów odbywają się zgodnie ze standardami określonymi w ramach systemów certyfikacji Fair Trade tj. :WFTO Fair Trade Guarantee System, Fairtrade International, Ecocert – Fair Trade, IMO, Naturland Fair).
 
PODSTAWOWE POJĘCIA
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Sklep – sklep on-line Fair Trade 100%, działający pod adresem www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl, jako jednostka organizacyjna Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, sprzedający poprzez internet produkty Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).
Biuro – biuro handlowe Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, zlokalizowane w Gdyni przy ul. Kwidzyńskiej 15.
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
Konto Klienta – baza internetowa zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, oraz historię zamówień.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep kompletuje zamówienie i przekazuje je do wysłania.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, dane do faktury, sposób płatności itp.
Towar – produkty zamówienie przez klienta w Sklepie.

§ 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl
 2. Złożenie zamówienia online jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży towarów ze Sklepem.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich.
 5. W trakcie zamówienia (Koszyk) Klient dokonuje:
  • wyboru zamawianych produktów,
  • wskazania adresu dostawy (ewentualnie także adresu na jaki ma zostać wystawiona faktura),
  • wyboru sposobu dostawy,
  • wyboru sposobu płatności
 6. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem drogą mailową lub telefoniczną.

§ 2. FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTAWA

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności na następujące sposoby:
 • przelewem na numer konta bankowego 04 1940 1076 3009 1096 0000 0000,
 • kartą płatniczą lub przelewem online w systemie PayU,
 • gotówką - u kuriera przy płatności za pobraniem lub w Biurze przy odbiorze osobistym.
W przypadku niedostępności w magazynie części towarów objętych zamówieniem lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 • wydłużenie czasu realizacji zamówienia po uzgodnieniu nowego terminu ze Sklepem,
 • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, od momentu (w zależności od wybranej opcji płatności):
 • jego potwierdzenia (za pobraniem, odbiór osobisty),
 • zaksięgowania wpłaty na koncie (przelew i płatność on-line w systemie PayU).
Sklep w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia od 3 do 7 dni roboczych. Zamówienia wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wysyłka towaru odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działalności firmy Fedex. Koszty dostawy są wskazane w zakładce „Informacje dla kupujących”. Ponadto, koszty dostawy są określone w trakcie składania zamówienia.

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia Wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać emailem ( sklep@sprawiedliwyhandel.pl ) lub pocztą na adres Biura:
 • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 • ul. Kwidzyńska 15
 • 81-306 Gdynia
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni, na poniższy adres:
 • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 • ul. Kwidzyńska 15
 • 81-306 Gdynia
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki powinien zostać dołączony dowód sprzedaży (paragon lub faktura). Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 4. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można zgłaszać do Biura drogą mailową (sklep@sprawiedliwyhandel.pl) lub telefoniczną (+48 58 743 51 81). W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie do 7 dni po otrzymaniu przesyłki z zamówieniem.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Biuro w terminie do 14 dni roboczych. 
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia mechanicznego towarów jest sporządzenie z kurierem protokołu szkody.

§ 5. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Złożenie zamówienia w sklepie online wymaga podania przez Klienta danych osobowych określonych w odpowiednich formularzach na stronie internetowej.
 2. Złożenie zamówienia online jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Biuro w celach związanych z realizacją zamówienia. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówień. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.
 3. Podając dane, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu z siedzibą przy ul. Kwidzyńska 15/1, 81-306 Gdynia, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 00001731179, Regon 193004844, NIP 9570879689.
 5. Polityka Prywatnosci Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu jest dokumentem opisującym gromadzone zbiory danych, cele i sposoby ich przetwarzania,

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu
12.12.2016